McCANN Worldgroup
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
tel. +48 22 60 76 100

Klienci / Nowy Biznes: Wojciech.Borowski@mccannworldgroup.pl
Informacje dla prasy: Agnieszka.Dziedzic@webershandwick.pl
Rekrutacja: Magdalena.Potocka@mccannworldgroup.pl
Asystentka CEO: Anna.Makowska@mccannworldgroup.pl