McCANN Worldgroup
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
tel. +48 22 60 76 100

Klienci / Nowy Biznes: Wojciech.Borowski@mccannworldgroup.pl
Informacje dla prasy: Agnieszka.Dziedzic@webershandwick.pl
Rekrutacja: Magdalena.Potocka@mccannworldgroup.pl
Asystentka CEO: Anna.Makowska@mccannworldgroup.pl

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

  1. Administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest McCANN Worldgroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 19.
  2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie wyrażona poprzez wysłanie zapytania), a następnie w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
  3. Dane po zakończeniu komunikacji będą archiwizowane do czasu przedawnienia roszczeń (10 lat, na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej).
  4. Odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy McCANN Worldgroup Sp. z o.o. dedykowani do obsługi Twojego kontaktu.
  5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest, dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przysłane zapytanie.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres OchronaDanych@mccannworldgroup.pl lub pocztą tradycyjną na adres McCANN Worldgroup Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania
i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.